การขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น

รายงานตรวจสอบการขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น

 

แนวทางแก้ไขการขออนุญาตในพื้นที่ของส่วนราชการอื่น : ประสานงานกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลง กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สมุทรปราการ, ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการกรมธนารักษ์ เสนอเอกสารขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นและติดตามอย่างต่อเนื่อง

1. ขออนุญาตเชื่อมทางกับกรมทางหลวง

 

 ขออนุญาตเชื่อมทางบริเวณทางแยก จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.ที่ 0+000

ขออนุญาตเชื่อมทางบริเวณทางแยก จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณ กม.ที่ 8+192

 

 

2. ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองกับกรมเจ้าท่า

 

Visitors: 18,287