การมีส่วนร่วมภาคประชาชน


  • DSC_0988.JPG
    วันอังคาร ที่ 30 พศจิกายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3343 - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง , บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ และก...

  • 135948_0.jpg
    โครงการได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมระหว่างการก่อสร้างโดยให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างภายในโครงการ ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจำทุก ๆ เดือน


Visitors: 18,287