การมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

โครงการได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมระหว่างการก่อสร้างโดยให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างภายในโครงการ

ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจำทุก ๆ เดือน

Visitors: 18,289