ด้านสาธารณูปโภคประปา

รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (ประปา)

 

แนวทางแก้ไขด้านสาธารณูปโภค (ประปา) : ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 การประปานครหลวง เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายสาธารณูปโภคประปา และติดตามอย่างต่อเนื่อง

 


Visitors: 18,287