ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า

รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า : ประสานงานกับ กฟน.เขตบางนาและ ฝบร.การไฟฟ้านครหลวง เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าฯ และติดตามอย่างต่อเนื่อง

 

ตารางสรุปการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ขนาด 115 kV.

 

ตารางสรุปการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ขนาด 24 kV.

 

Visitors: 18,287