แผนผังโครงการ

* จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000.000 แนวถนนโครงการเชื่อมกับถนนศรีนครินทร์ หมายเลข 3344 

* จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+192.000 แนวถนนโครงการเชื่อมกับถนนกิ่งแก้วหมายเลข 3256

แผนที่โครงข่ายแสดงที่ตั้งและแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ

แผนที่โครงข่ายแสดงจุดก่อสร้างสะพานทั้ง 10 แห่ง

โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ

Visitors: 18,289