เเผนการดำเนินการ

แผนการก่อสร้างโครงการฯ มีรายละเอียดแผนงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567


  • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2567
Visitors: 19,366