การมีส่วนร่วมก่อนก่อสร้าง

        วันอังคาร ที่ 30 พศจิกายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3343 - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง , บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมทั้งร่วมลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

        ทั้งนี้ นายสุรชัย ต้นสายเพชร ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU (ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ แตงสุวรรณ นายกเทศบาลเมืองบางแก้ว
และบริษัทผู้รับจ้าง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU 
(ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง)
 ในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 19,367