ด้านสาธารณูปโภคการสื่อสาร

ายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณูปโภค (การสื่อสาร)

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านสาธารณูปโภคการสื่อสาร : ประสานงานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน),บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด,บริษัท ทริปเปิลที อิเตอร์เน็ต จำกัด,บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายสาธารณูปโภคดังกล่าวข้างต้น และติดตามอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 19,367