ด้านทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ

รายงานตรวจสอบปัญหาอุปสรรคด้านทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ : ประสานงานกับเทศบาลตำบลด่านสำโรง, เทศบาลเมืองบางแก้ว, อบต.บางพลีใหญ่ เสนอเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายทรัพย์สินและติดตามอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 19,366